top of page

MATERIAL

Föreläsningsunderlag, inspelningar och bilder från mässan

På denna sida samlar vi föreläsningsunderlag, videoinspelningar och bilder från AKK-mässan.

Materialet från AKK-mässan 2022 läggs in här efter webbinariet.

Keynote

Workshoppar

Övrigt: AKK resurser på ukrainska:

MATERIAL FRÅN AKK-MÄSSAN 2019

Keynote

Keynote 1

OMGIVNINGENS BETYDELSE FÖR EN KOMMUNIKATIV OCH TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ

Annika Martinsson och Anna-Karin Mattiasson Evelind från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Annikas och Anna-Karins powerpoint presentation

Inspelning från webbsändningen
 

Keynote 2
TILLGÄNGLIGHET  TILL NÄTBASERAD INFORMATION

Annikki Arola, PhD, Lektor i ergoterapi

Annikkis Powerpoint presentation

Inspelning från webbsändningen

Keynote 3
KEYNOTE 3- IDA KOMMUNICERAR UTAN ATT TALA

Ida Westerlund och Sven Sjöberg

Idas och Svens Powerpoint presentation

Workshoppar

Övrigt

Videointervju med webbtillgänglighetsexperten Viena Rainio: Vad är webbtillgänglighet?

bottom of page