MATERIAL

Föreläsningsunderlag, inspelningar och bilder från mässan

På denna sida samlar vi föreläsningsunderlag, videoinspelningar och bilder från AKK-mässan. Presentationerna publiceras efter AKK-mässan. Nedan finns material från mässan 2019.

Keynote

Keynote 1

OMGIVNINGENS BETYDELSE FÖR EN KOMMUNIKATIV OCH TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ

Annika Martinsson och Anna-Karin Mattiasson Evelind från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Annikas och Anna-Karins powerpoint presentation

Inspelning från webbsändningen
 

Keynote 2
TILLGÄNGLIGHET  TILL NÄTBASERAD INFORMATION

Annikki Arola, PhD, Lektor i ergoterapi

Annikkis Powerpoint presentation

Inspelning från webbsändningen

Keynote 3
KEYNOTE 3- IDA KOMMUNICERAR UTAN ATT TALA

Ida Westerlund och Sven Sjöberg

Idas och Svens Powerpoint presentation

Workshoppar
Övrigt

Videointervju med webbtillgänglighetsexperten Viena Rainio: Vad är webbtillgänglighet?

Bilder från AKK-mässan 2019