ARRANGÖRER

Mässan ordnas i ett fruktbart samarbete mellan följande aktörer

Arcada
Gå till Arcadas webbsidor
Folkhälsan
Gå till Folkhälsans webbsida
FDUV
Gå till FDUV:s webbsida
Helsingfors universitetssjukhus
Gå till HUS webbsida
Lärum
Gå till Lärums webbsida
Regionförvaltningsverket
Gå till Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendets webbsida
Valteri/Skilla
Gå till Valteris webbsidor
Show More

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619