ARRANGÖRER

Mässan ordnas i ett fruktbart samarbete mellan följande aktörer

Datero_270px
Datero_270px
Folkhälsan
Folkhälsan

Gå till Folkhälsans webbsida

FDUV
FDUV

Gå till FDUV:s webbsida

Helsingfors universitetssjukhus
Helsingfors universitetssjukhus

Gå till HUS webbsida

Lärum
Lärum

Gå till Lärums webbsida

Regionförvaltningsverket
Regionförvaltningsverket

Gå till Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendets webbsida

Valteri/Skilla
Valteri/Skilla

Gå till Valteris webbsidor

AboAkademi-logo_270px
AboAkademi-logo_270px

Gå till Åbo Akademis webbsida om logopedi utbildningen

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619