top of page

UTSTÄLLARE

AKK för alla

Obs! Samtliga virtuella presentationer har enligt överenskommelse med utställarna tagits bort från denna webbsida.
 

Du kan ta del av den virtuella utställningen på egen hand via länkarna nedan. Samtliga videon visas även under pauserna i webbinarierummet. Kom ihåg att även ta del av de virtuella postrarna.

Ikon på en megafon

FÖREningar och
Organisationer

 • Datero rf

  • Webbplatsen Smarta verktyg - bättre resultat

 • Finlands Dövas Förbund

  • I Ytteresse finns de rätta verktygen för att underlätta skolgången för elever med hörselnedsättning

 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade

 • Lärum

 • Niilo Mäki Institutet

  • ILS – Individuell Läsning och Skrivning

  • SSB – Test i Snabb Seriell Benämning och VBT – Verbbenämningstest

 • Valteri/Skilla 

Ikon på en penna

Utbildning och Skola

 • Yrkeshögskolan Novia

  • Resursstarka barn

Via denna länk kan du spela upp alla samtliga presentationer

bottom of page