Inga kommande evenemang för tillfället
Inga kommande evenemang för tillfället

PROGRAM

Planera din dag

Utrymmen
Förmiddagens program kl.9-11.30 ordnas i Stora auditoriet

Workshopparna ordnas i egna seminarierum, läs mera här
Utställningen ordnas i aulan
Lunchen ordnas i matsalen

Program för 2020 publiceras i augusti, nedan finns programmet från 2019

9:00 - 9:10

VÄLKOMSTHÄLSNING

Prefekt för institutionen för hälsa och välfärd Carina Kiukas hälsar välkommen och moderator för mässan Ira Jeglinsky berättar om mässan tema samt praktiska arrangemang.

9:10 - 9:20

PROGRAM

Arcada bjuder på ett programinslag

9:20 - 10:20

KEYNOTE 1- OMGIVNINGENS BETYDELSE FÖR EN KOMMUNIKATIV OCH TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ (streaming)

Annika Martinsson och Anna-Karin Mattiasson Evelind från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

10:20 - 10:25

PROGRAM

Arcada bjuder på ett programinslag

10.25 - 11:10

KEYNOTE 2- TILLGÄNGLIGHET  TILL NÄTBASERAD INFORMATION (streaming)

 Annikki Arola, PhD, Lektor i ergoterapi

11:10 - 11:30

KEYNOTE 3- IDA KOMMUNICERAR UTAN ATT TALA

Ida Westerlund och Sven Sjöberg

11:30-13:00

LUNCH, UTSTÄLLNING OCH MINGEL

Lunchen är på egen bekostnad och serveras i matsalen

13:00-14.00

WORKSHOP PASS 1

14:00-14:45

KAFFE, UTSTÄLLNING OCH MINGEL

Kaffe, te och tilltugg serveras i aulan

14:45 - 15:45

WORKSHOP PASS 2

15:45

AVSLUTANDE PROGRAM

I aulan ordnas ett kort avslutande programinslag