Om AKK

AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera kommunikation mellan människor.

Stöd för kommunikation kan behövas i livets alla skeden. Från tidig språkutveckling, under de sociala ungdomsåren, och för att förverkliga delaktigheten i samhället som vux­en. Med detta livsperspektiv i åtanke erbjuder AKK de bästa förutsättningarna – så att alla kan kom­municera på bästa möjliga sätt.

Att inkludera såväl brukaren som näromgivningen i AKK-användningen skapar goda förutsättningar för att integrera AKK i vardagen. Detta sker genom att erbjuda stöd, kunskap och modell för hur olika AKK-metoder används och delaktighet i beslut kring AKK-insatser. 

akk2019_intro-15.11.2018-2.jpg