WORKSHOPS

Parallella sessioner

Workshopparna för 2020 meddelas i augusti, nedan finns workshopparna från 2019

Information om vilken workshop som du är anmäld till finns på plats på AKK-mässan.

Workshop 1

Rum B518

Kommunikationsstigen

Folkhälsan

Johan Palmén, Sakkunnig inom IKT och pedagogik/specialpedagogik

Språk och samspel presenterar en modell för tidigt kommunikationsstöd – kommunikationsstigen. Tanken är att den ska fungera som en introduktion till tidig symbolkommunikation och att den växer i takt med ökade kommunikativa färdigheter.

Målgrupp: Alla som är intresserade av symboler som stöd för kommunikation och vill veta mera om hur man kan utveckla kommunikationen med hjälp av symboler.

Typ av workshop: Föreläsning

Workshop 2
Rum  F 369

Gör dina webbsidor tillgängliga

Arcada

Annikki Arola, PhD, lektor i ergoterapi och Ira Jeglinsky, PhD, Överlärare i rehabilitering

Är nätsidan tillgänglig? I denna workshop presenterar vi kriterier för tillgängliga nätsidor. Lär dig grunderna i hur en tillgänglig nätsida fungerar.

Målgrupp: Alla intresserade av tillgänglighet på nätet

Typ av workshop: Information och praktiska övningar

Workshop 3
Rum D4107-4108

Tecken som stöd

Sandra Westerholm, teckenspråkshandledare

Kom och lär dig grunderna i tecken som stöd

Målgrupp: För alla vuxna som är i behov av stödtecken bland barn och unga i sin vardag.

Typ av workshop: Praktisk workshop

Workshop 4
Rum D 4110

ida kommunicerar utan att tala

Ida Westerlund, erfarenhetstalara och Sven Sjöberg, handledare

Ida Westerlund kommunicerar med gester, miner, ljud och en pekplatta med appen Sonoflex. På årets AKKmässa är hon en keynote speaker. Här i workshoppen får ni se mer praktiskt hur hon kommunicerar med sitt verktyg sonoflex. Deltagarna i denna workshop får gå runt en bana av stationer där vi tar oss an olika spontana situationer där alternativ kommunikation behövs.

Målgrupp: Alla som intresserar sig för tekniken bakom samtal med digitala bildsymboler.

Typ av workshop: Praktisk workshop med stationsbana

Workshop 5
Rum B516

KAMEL - Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande

Valteri Skilla

Eivor Larpes, handledande lärare

KAMEL står för Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande. KAMEL kan användas där bristen på ett gemensamt språk utgör ett hinder för traditionell testning. Under workshopen presenteras KAMEL som genom olika finurligt utformade uppgifter kartlägger elevens/den studerandes möjligheter och hinder trots att man inte har språket gemensamt. Kartläggningen kan användas oavsett vilken kunskapsnivå eleven har på svenska. KAMEL kan underlätta planeringen av stödåtgärder för elever/studerande med annat modersmål.

Målgrupp: Speciallärare, klasslärare, talterapeuter och övriga intresserade

Typ av workshop: Presentation av kartläggningsmaterialet KAMEL

Workshop 6
Rum B326

Kommunikativ tillgänglighet på arbetsplatsen

Folkhälsan

Annika Nyman, sakkunnig inom AKK på Folkhälsan

Vill du som personal komma igång med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) på din arbetsplats, är detta workshopen för dig. Du arbetar t.ex. inom småbarnspedagogik, pedagogik, rehabilitering eller vård.
Under vår workshop går vi igenom praktiska tips för hur ni kan skapa en mer kommunikativ miljö på er enhet.

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, pedagogik, rehabilitering eller vård.

Typ av workshop: Föreläsning (ändrat 11.10.2019)

Workshop 7
Rum  E387

Smarta verktyg, bättre resultat- projektet

Kehitysvammaliitto

Marina Green-Järvinen

"Varför fick jag inte dessa i gymnasiet?" är en kommentar som vi fått höra då högskolestuderanden fått ta del av hur man med digitala verktyg kan kompensera för läs- och skrivsvårigheter.  Stödåtgärder borde dock sättas in betydligt tidigare, redan i åk 6. Kom med och lär dig hur text blir tal i Windows10 Edge, Google Chrome, Word365 och WordOnline. Du får också lära dig hur stökiga webbsidor kan stiliseras för bättre koncentration. Tyngdpunkten är på de kostnadsfria lösningarna som vi använder vid handledningarna inom projektet Smarta Verktyg - bättre resultat.

Målgrupp: Lärare, studiehandledare,  kuratorer, skolornas datastödspersoner, ergo- och talterapeuter, neuropsykologer

Typ av workshop: Föreläsning

Workshop 8
Rum D275

Tillgänglig lek för alla med AKK

HUS Hjälpmedelscentral

Anna Englund, talterapeut

Kan man bygga Lego med bildstöd, och vad gör man egentligen med en talapparat?
Att använda AKK i lek är ett roligt sätt att göra lekar mera tillgängliga för alla och tillsammans öva upp sina AKK-färdigheter. I den här praktiska workshopen bekantar vi oss med olika enkla kommunikationshjälpmedel, som talapparater och kommunikationskartor, och provar på att använda dem i olika lekar. Workshopen tar i beaktande lekar som passar för olika åldrar och utvecklingsnivåer.

Målgrupp: Alla som träffar barn som använder AKK

Typ av workshop: Drop-in workhop