UTSTÄLLARE

AKK för alla

Nedan finns utställarna från 2019, utställarna för årets mässa meddelas senare

FÖREningar och
Organisationer

 • DHBS rf (Döva och hörselskadade barns stödförening rf)

 • Finlands Dövas Förbund

 • FDUV

 • Folkhälsan/Språk och samspel

  • Blissporten

 • Förbundet Finlands Svenska synskadade rf

 • Lärum

 • Tikoteket

Utbildning och Skola

 • Kårkulla samkommun

 • Niilo Mäki-institutet

 • Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Företag

 • Handlaget

 • Haltija Group

 • Kipinäkeskus

 • Multitronic pro

 • Tevella Oy

Nätbaserade verktyg

 • Celia

 • Papunet

Vill du vara med och ställa ut på mässan? Kontakta oss här