top of page

KEYNOTE
Rätten till kommunikation
och akk som universell design

Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg

Leg logoped, Universitetssjukhusöverlogoped, Docent,

Adjungerad lektor vid Göteborgs Universitet

Skyddsombud vid Dart

Med utgångspunkt från rätten till kommunikation enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning berättar Gunilla om olika projekt där idéen om akk som universell design varit i fokus. Gunilla visar material och filmexempel från förskola, skola, barnsjukvård, habilitering och rehabilitering. Hon berättar också kort om forskning i dessa projekt.

TALARE

bottom of page