top of page

KEYNOTE

Presentation av talarna

Helena Hermansson_edited.jpg
Annette Nylund_edited_edited.jpg
Tobias Stålberg_edited_edited.jpg

Helena Hemmingsson

1. Ögonstyrd dator för kommunikation, lek och lärande- vad säger forskningen

Professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör barn och ungdomar med funktionshinder och elever i behov av särskilt stöd, särskilt när det gäller möjligheter och hinder för deltagande i skolaktiviteter med fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT).De senaste åren har hon lett ett innovativt forskningsprojekt avseende ögonstyrd dator för barn med omfattande funktionsnedsättningar med målet att ge nya möjligheter till kommunikation, lärande och lek.”

Annette Nylund

2. Kan man börja för tidigt eller för sent med AKK?
- AKK i tidig barndom och mogen ålder.

Annette (leg.talterapeut, PhD) är universitetslektor i logopedi vid Åbo Akademi. Hennes forskning fokuserar på barns språkutveckling, särskilt tidig ordförrådsutveckling och faktorersom påverkar denna. Annettes kliniska expertis ligger inom AKK och språkstörning (DLD).

Tobias Stålberg

3. Att kommunicera utan att tala

Tobias Stålberg är den nyaste erfarenhetstalaren i Steg för steg i Österbotten. Med sin djupa förståelse och personliga erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) har Tobias levt sitt liv genom att bryta ner kommunikationsbarriärer. Med stöd från sin assistent förmedlar Tobias hur han dagligen utnyttjar AKK. Genom att dela sin egen resa belyser han vikten av att varje röst blir hörd och förstådd. Med sin bakgrund och sitt engagemang är Tobias en källa till inspiration för alla som är intresserade av AKK och dess potential att förändra liv.

bottom of page