KEYNOTE 1
Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö.

Annika-Martinsson,Anna-Karin-Mattiasson-

Annika Martinsson

Anna-Karin Mattiasson Evelind

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur kommunikationen fungerar för den som är i behov av AKK avgörs av tillgången till olika kommunikationssätt.
Omgivningens kunskap, förhåll­ningssätt och förväntningar har stor betydelse för personens möjlighet att kommunicera. I en tillgänglig lärmiljö tar omgivningen ansvar för att kommunikationen utvecklas i alla situationer.

KEYNOTE 2
Tillgänglighet till nätbaserad information

akk2019_Annikki-05.10.2018.jpg

Annikki Arola

PhD, Lektor i ergoterapi

Nätbaserad kommunikation och information har blivit vår vardag. Genom den möjliggörs kommunikation med vänner, det möjliggör att handla via nätet och att ta del av samhällets information. Frågan är ifall  denna möjlighet finns tillgänglig för alla i samhället? Har alla, oberoende av funktionsförmåga, likvärdiga möjligheter att ta del av nätbaserad information och kommunikation? Dessa frågor kommer att reflekteras i förhållande till delaktighet i framtidens digitala samhälle.

Ida Westerlund

Erfarenhetstalare

 Ida Westerlund kommunicerar med gester, miner, ljud och med en pekplatta via appen Sonoflex. Ida har en CP-skada så hon kan inte tala, men hon förstår bra vad andra säger. Ida är en utbildad erfarenhetstalare och med handledaren Sven åker hon runt och berättar om sitt liv och sitt sätt att kommunicera.

TALARE

Inspirerande talturor om tillgänglighet

KEYNOTE 3
 Ida kommunicerar utan att tala

Talare för mässan 2020 meddelas i augusti, nedan finns talarna från 2019

Följ med på distans

Har du inte möjlighet att delta i AKK-mässan på plats, så kan du åtminstone följa med keynote-föreläsningarna på distans. I anmälningsblanketten kan du kryssa för att du vill få mera information om hur du deltar på distans.