ARRANGÖRER

Mässan ordnas i ett fruktbart samarbete mellan följande aktörer

Datero_270px
Folkhälsan
Gå till Folkhälsans webbsida
FDUV
Gå till FDUV:s webbsida
Helsingfors universitetssjukhus
Gå till HUS webbsida
Lärum
Gå till Lärums webbsida
Regionförvaltningsverket
Gå till Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendets webbsida
Valteri/Skilla
Gå till Valteris webbsidor
AboAkademi-logo_270px
Gå till Åbo Akademis webbsida om logopedi utbildningen
Show More

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

AboAkademi-logo_270px

Gå till Åbo Akademis webbsida om logopedi utbildningen

Go to link