VÄLKOMMEN PÅ

AKK-mässan

Pratar du AKK?

1.4.2022

Webbinarium


På grund av det rådande Coronaläget ordnas AKK-mässan som ett webbinarium.

Pratar du AKK (Banner (liggande) (2000 × 600 px).png

Temat för årets AKK-mässa, Pratar du AKK?, belyser hur AKK kan integreras i vardagen.

Du får bekanta dig med verktyg och ma­terial som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

 

Programmet består av föreläsning, workshoppar, paneldiskussion, posters samt en virtuell utställning. Mässan riktar sig till alla som är intresserade av AKK och tillgänglighet.

Under mässan får du:

  • Insikt i kontakten och informationsutbytet mellan skola och hem. Bildstöd, text, film 

  • Förstärkt positiv inställning till AKK. Känsla av att ALLA kan använda AKK, det är inte svårt, men är ett språk man måste lära sig och finns modeller för.  

  • Kollegial växelverkan, delaktighet, samhörighet, kunskapsutbyte 

  • Pröva på olika former av AKK 

 

Målgrupp: Mässan riktar sig till alla som är intresserade av AKK och tillgänglighet

Stadium/Verksamhetsform: Bibliotek, småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fria bildningen, grundläggande konstundervisning, förvaltning

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Närmare information om programmet publiceras i februari 2022.