top of page

VÄLKOMMEN PÅ

AKK-mässan

AKK i livets alla skeden

29.11.2023

Vasa, Academill

"AKK - AKK i livets alla skeden. En resa genom lärstigen".

Välkommen till vår mässa som riktar strålkastarljuset mot alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) – från barn till vuxen. Denna mässa kommer att ge dig en bred och djup förståelse för hur AKK kan stödja kommunikation och inkludering för individer i alla åldrar och med olika behov. Dessutom kommer mässan att presentera aktuell forskning inom AKK och diskutera hur denna forskning kan bidra till framtida praxis och innovationer. Du kommer att få möjlighet att delta i föreläsningar, workshops, utställningar samt nätverka och dela erfarenheter med andra deltagare.  
Kan du inte delta på plats i Vasa, så kan du ta del av keynote föreläsningarna online.  Workshopparna hålls på plats.


Mål:

  • Belysa AKK:s gynnsamma effekt för alla, främjande av inkludering och tillgänglighet.

 

  • Visa hur AKK anpassas för individens unika behov och stödjer social inkludering.

 

  • Understryka mångspråkighet inom AKK som medel för starkare kommunikation och inkludering.

 

  • Ge insikt i framtidens AKK, baserad på aktuell forskning och teknik.

 

  • Belysa AKK:s roll för psykiskt och emotionellt välbefinnande, samt dess bidrag till förhöjd livskvalitet.

 

  • Förstå hur AKK stödjer psykisk hälsa genom effektivt uttryck av känslor och erfarenheter.

 

 

Målgrupp: Mässan riktar sig till alla som är intresserade av AKK och tillgänglighet. Både de som redan har erfarenhet av AKK och de som är nya inom området är välkomna.

Stadium/Verksamhetsform: Småbarnspedagogik; Förskola; Grundläggandeutbildning; Friabildningen; Grundläggandekonstundervisning.
Mässan är relevant för personal på alla utbildningsnivåer - från småbarnspedagogik till andra stadiet. Oavsett vilken utbildningskontext du arbetar inom, kommer du att hitta värdefull information, praktiska verktyg och inspirerande idéer som kan hjälpa dig att främja kommunikation och inkludering i ditt arbete.


Anmäl dig senast 15.11.2023

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

 
Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Åbo Akademi, Folkhälsan, FDUV, Valteri/Skilla, Lärum och Datero
 

Frågor om programmet:  
Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

Frågor om anmälan och annullering:  
Kontakt: planerare Camilla Lillås, camilla.lillas@avi.fi, tfn 0295 018 262

Tekniskt stöd:

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071

bottom of page