VÄLKOMMEN PÅ

AKK-mässan

Pratar du AKK?

1.4.2022

Åbo Akademi, Åbo


På grund av det rådande Coronaläget flyttas AKK-mässan till 1.4.2022.

Se en kort video från AKK-mässan 2018

Under mässan får du bekanta dig med verktyg och ma­terial som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

Programmet består av föreläsning, workshop, utställare, musik och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av keynote föreläsningarna. Mässan riktar sig till en mångfald av målgrupper.